Elgjakt


Elgen er det største av hjortedyrene og et meget populært jaktobjekt overalt hvor den finnes.


I Norge jaktes det som regel med jaktlag der 4-8 jegere jakter på en tildelt kvote med elger bestående av okse, ku/kvige og kalv. I Norge brukes det nesten alltid hund og det er påbudt med ettersøkshund i tilfelle skadeskyting. I Nord-Amerika er de fleste steder forbudt og bruke hund og da er det lokkejakt samt speiding fra høyder med kikkert som teller.


De største elgene finnes i Alaska, Yukon og Nordvestterritoriene i Canada/USA, Kamtsjatka, Magadan og Chukota i Russland. 


I Nord-Amerika er det tre typer elg:

  1. - shiras moose som finnes i USA

  2. -Canada moose som man finner over hele Canada fra British Columbia til Newfoundland

  3. -Alaska/Yukon moose som finnes i Alaska, Yukon og  Nordvestterritoriene


Hannen kalles okse, hunnen kalles ku eller kvige og avkommet kalles kalv.

Oksen kjennetegnes ved sitt gevir. I vekstperioden er elggeviret dekket av et hudlag, såkalt basthud. Basten har et rikt nettverk av nerveceller og blodårer som sørger for tilførsel av næringsstoffer under tilveksten. Når geviret er ferdig utvokst tørker basten ut og oksen fjerner restene gjennom å skrape geviret mot busker og trær. Oksen feller geviret i desember/januar og utvikler et nytt til neste sesong. Mens en stor norsk elg har en slaktevekt opp mot på 300-330 kg er Alaska-elgen betydelig større med levende vekt på over 800 kg.Har du planlagt en tur på elgjakt så anbefaler vi at du kontakter Mylla Jakt- og Fiskereiser.  Mylla Jakt og Fiske kan treffes på telefon 900 19 712


Mer informasjon om elgjakt hos Mylla Jakt- og Fiskereiser kan du finne her:

www.mylla.no